RESET és el sistema de participació i diàleg permanent de les infermeres de Barcelona. Pretén esdevenir un cultiu d’innovació i millora liderat per les pròpies infermeres sobre la seva professió, les institucions implicades en el tenir cura i fent servir el COIB, com a instrument facilitador i escenari del diàleg.

RESET es basa en el manteniment de la cultura del diàleg sorgida del Projecte RESET (un procés participatiu dut a terme entre els anys 2016 i 2017). Una demanda resultant d’aquesta primera iniciativa d’aplicar el diàleg i el consens per marcar les fites a assolir per part de la comunitat infermera va ser que el diàleg es mantingués de manera constant perquè ens fa, a tots i totes, més fortes.

Parlar, analitzar, participar i consensuar cap a on volem anar és la fórmula bàsica que inspira RESET i ens ha de permetre enfortir-nos com a comunitat amb l’objectiu de dur la professió al lloc que es mereix.

El Projecte RESET 2016-2017 ens va permetre re-connectar, un exercici que ens ha permès treure’n un gran aprenentatge: que cal seguir conversant (i ho haurem de fer constantment a partir d’ara) per madurar més les propostes, per veure com cal dur-les a terme i per fer més forta la iniciativa de canvi incorporant al diàleg a aquelles companyes i companys que encara no han participat.

Aquest sistema de participació i diàleg, RESET, s’organitza com un gran fòrum en el que s’aprofundirà en qüestions clau i transversals marcades com a prioritàries per les infermeres i infermers que van participar en el Projecte RESET 2016-2017.

En què consisteix?

RESET consistirà en la convocatòria de fòrums infermers que es duran a terme a diferents espais de la demarcació de Barcelona i oberts a la participació de totes les infermeres i infermers. En aquesta primera volta es convocaran els fòrums de desembre del 2018 a març del 2019.

Com es decideix el tema?

Les infermeres participants en el Projecte RESET 2016-2017 van proposar 9 grans eixos temàtics i una sèrie d’accions. Se n’ha fet un anàlisi exhaustiu i s’ha creat un material sobre l’estat de la qüestió respecte als temes debatuts durant els cercles de diàleg. Amb aquest punt de partida, s’ha creat la Coordinadora de diàlegs i participació infermera. Aquest grup és l’encarregat, en cada nova volta de fòrums infermers, d’analitzar i decidir quina serà l’orientació temàtica principal sobre la que s’aprofundirà.

La Coordinadora del diàleg i la participació infermera està integrat per un equip intern del COIB, principalment infermeres, representants de les delegacions territorials, i infermeres que es van comprometre en l’impuls del Projecte RESET 2016-2017 a tot el territori.

Aquesta coordinadora és també la que recollirà i analitzarà el llegat abocat en els fòrums infermeres.