En aquesta edició de RESET hem parlat sobre COHESIÓ entre les infermeres.

La COHESIÓ ha estat un tema transversal que ha aparegut constantment en les reflexions i aportacions de les infermeres i infermers que van participar en l’anterior Projecte RESET entre 2016 i 2017.

Aquesta és doncs una de les principals preocupacions de la comunitat i per tant centrarem els esforços en aquest tema durant el fòrum infermer que tindrà lloc els propers mesos.

Es tracta de reflexionar sobre la COHESIÓ entesa com la necessària unió de les infermeres i infermers a fi d’aconseguir fins comuns i avenços per a la professió.

És necessari cohesionar-se per enfortir el col·lectiu i aconseguir més poder i més reconeixement professional.

En d’altres professions, el sentit de pertinença a un col·lectiu professional i l’orientació corporativista han estat sovint vinculats a l’herència dels antics gremis. Un fenomen que la Infermeria moderna no ha viscut.

La professió està organitzada corporativament a través de les organitzacions que la representen, com ara els col·legis professionals. La cohesió professional actual, però, és menor que d’altres col·lectius en allò que és important per ser referent en l’àmbit de la gestió, desenvolupament i disseny dels serveis de salut.

La COHESIÓ professional requereix la identificació del fi comú, de les fites, de les necessitats i febleses per poder construir, des de la individualitat i des de la comunitat, un espai compartit en el que imperi una major autoestima del col·lectiu i una major fortalesa del conjunt.

La creació d’una comunitat professional infermera és necessària per avançar en el lideratge, la visibilitat, el consens i el reconeixement social i professional en el seu sentit més ampli.

Pots llegir tots els resultats d’aquests fòrums en l’informe final